Moria Epsilon startades på 1980-talet för att erbjuda administrativ service åt större projekt. Det mest uppmärksammade var Sveriges digitalisering genom optokabelförläggning och införande av digitala multiplexsystem.

På senare tid har förlagsverksamhet tillagts för att sörja för utgivning av böcker skrivna av familjemedlemmar. Först ut är en bokserie om Kivik och dess omnejd.

Kerstin Gustafsson är Moria Epsilons ägare. Kerstin är född och uppvuxen på Kivik och representerar en släkt, Drejare-släkten, som kom till Kivik på 1750-talet.